Ana SayfaBilinmeyenlerFoto galeriGenelManşet

Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­si İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu’nun 800 BİN Liralık MAKAM OTOSU!

makam aracı valiye 800 bin dolarlık audi

 

25 şe­hi­tin ol­du­ğu gün Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Öze­l’­e ver­di­ği he­di­ye­ler­le gün­de­me ge­len Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­si İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu, bu kez son mo­del sü­per lüks ma­kam oto­suy­la gün­de­mde.
Valiliğin ye­ni ma­kam ara­cı Au­di A8 L ol­du. Kocatepe gazetesinin haberine göre; ara­cın, sa­tın al­ma de­ğil ki­ra­la­ma yön­te­miy­le Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­a ge­ti­ril­di­ği öğ­re­nil­di

Me­r­ce­de­s’­i es­kit­ti…

Da­ha ön­ce ma­kam ara­cı ola­n Mer­ce­de­s’­in 1.5 mil­yon ki­lo­met­re­yi geç­ti­ği için sı­kın­tı ya­rat­tı­ğı be­lir­ti­li­yor­du. Ye­ni ma­kam ara­cı­nın ay­lık 10 bin li­ra­ya ki­ra­lan­dı­ğı, ki­ra be­de­li­nin İl Özel İda­re­si, Af­yon­ka­ra­hi­sar Be­le­di­ye­si, Af­yon­ka­ra­hi­sar Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, Af­yon­ka­ra­hi­sar Ti­ca­ret Bor­sa­sı­’nın or­ta­ğı ol­du­ğu Af­yon Jeo­ter­mal Tu­rizm A.Ş. (AFJET) ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı kay­de­dil­di. 1 yıl ön­ce ­de Va­li­ye AFJET’ten ma­kam ara­cı ola­rak BMW cip alın­mış­tı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*

Başa dön tuşu